Kõik õpilased, kes alustasid õpinguid autokoolis alates 26.08.2021, tohivad õppetöös osaleda antud tingimustel:

  1.  Ta on alla 18-aastane;
  2. Ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine  tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  3. Ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud (läbipõdenud ja 1 doosiga vaktsineeritud) isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  4. Esitab tegevuses osalemiseks  negatiivse testi, mille on teinud tervishoiuteenuse osutaja arvestades testi kehtivuse ajanõudeid (SARS-CoV-2 testil 72 tundi, SARS-CoV-2 antigeen-RTD testil 48 tundi).