A-kategooria E-koolitus (B-, C- või D-kategooria olemas).

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• 1 dokumendipilt (sõidukaardile)

• Kehtiv tervisetõend

• Edukalt sooritatud kontrolltööd ja vahetest

• Sõidutunnid (miinimum 10 x 45 min)

• Edukalt sooritatud eksamid

NB! Tervisetõend ja pilt tuleb tuua kooli kontorisse või edastada digitaalselt.

ERISUSED RIIKLIKU ÕPPEKAVA RAKENDAMISEL

Kui isik omab B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ja juhiluba ning taotleb mootorratta juhtimisõigust, peab ta saama ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt 10 õppetunni ja sõiduõppes 10 sõidutunni mahus. Selles mahus antavas õppes peavad käesolevast õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

E – õpe sobib

Inimestele, kellel on ebakorrapärase iseloomuga töö või õpingud. Samuti neile, kes elavad õppeklassist kaugel või ei saa perekondlikel või muudel põhjustel külastada loenguid õppeklassis. Tuleb aga arvestada, et iseseisvalt õppimine nõuab rohkem enesesundi ja järjekindlust endale vajaliku selgeks tegemisel, seetõttu ei ole e-õpe kergem loengutes käimisest.

E-kooli struktuur:

• Kursuse pikkus on vähemalt kaks nädalat.

• Teooriakursus on kombineeritud õpe klassiõppest ja iseseisvast õppest.

• Põhiline õppetöö koosneb iseseisvalt teooriakursuse teemade omandamisest ja kontrolltööde lahendamisest interneti vahendusel.

• Sõiduõpe toimub traditsioonilises vormis kooli õppesõidu mootorrattaga.

ESIMENE ETAPP

• Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures ja kindlaks määratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassis.

• Kaasas peavad olema mootorsõidukijuhi tervisetõend (väljastab perearst või komisjon), üks dokumendifoto (3,5-4,5 cm) ja isikut tõendav dokument. Foto ja tervisetõendi saab edastada ka digitaalselt.

• Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse vajalikud paroolid.

TEINE ETAPP

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab kontrolltöid interneti vahendusel. Kontrolltöö järgneb igale läbitud teemale. Mitte varem kui ühe nädala möödudes sooritab esimese vahetesti liiklusreeglite ja liiklusohutuse tundmise kohta interneti kaudu.

KOLMAS ETAPP

Kui esimene vahetest on sooritatud, jätkab õpilane iseseisvalt õppematerjalide läbitöötamist ja kontrolltööde lahendamist ning mitte varem kui üks nädal pärast esimese vahetesti sooritamist võib kokku leppida õpilasele sobiva päeva konsultatsiooniks. Lihvitakse teadmisi ja lahendatakse võimalikke arusaamatuks jäänud küsimusi.

NELJAS ETAPP

• Kooli teooriatest toimub mitte varem kui kaks nädalat pärast õppetöö alustamist. Õpilasel peab selleks ajaks olema läbitud kohustuslikud õppesõidu tunnid ja läbitud teooria teemad koos sinna juurde käivate kontrolltöödega internetis.

• Õpilasel tuleb sooritada teooriatest kooli eksamiarvutis (30 küsimust 30 min jooksul, lubatud 4 valevastust, kehtivus 1 kuu). Pärast teooriatesti sooritamist tuleb sooritada kontrollsõit.

• Koolieksamite sooritanutele väljastatakse vormikohane mootorsõidukijuhi koolitunnistus.

VÕIMALUSED

• E-õppes osalejatel on võimalik kokkuleppel koolitajaga üle minna tavaõppele, külastada üksikuid loenguid õppeklassis ja saada täiendavat konsultatsiooni meili teel või õppeklassis.

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD

1. KOOLI TEOORIATEST

30 küsimust 30 min jooksul, lubatud 4 valevastust, kehtivus 1 kuu. Pärast kooli teooriatesti sooritamist saab ka Transpordiametis kohe teooriaeksami ära teha.

2. KOOLI KONTROLLSÕIT

Pärast seda väljastatakse koolitunnistus, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna Transpordiametisse riiklikule eksamile sulle sobival ajal.

3. TRANSPORDIAMETI TEOORIAEKSAM

30 küsimust 30 min jooksul, õigeid vastuseid peab olema 26.

4. TRANSPORDIAMETI SÕIDUEKSAM

pärast seda väljastatakse juhiluba.

SÕIDUTUNNID

• Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “Väsinult” tundi tulek keelatud (ei alkoholile).

• Kontrollsõit toimub oma kooli õpetaja juures.

• Maksmine – sularahas või ülekandega.

Sõidutundi tulles peab olema sobiv riietus!

Mootorratta sõidutunnis osalemisel ja mootorrattaga kontrollsõidu andmisel peab õpilasel (eksamineeritaval) seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest, turvariietus ja ta peab kasutama nõuetekohast turvavarustust (nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorratturi saapad või muud kinnised hüppeliigesekaitsega saapad, mootorratturi kaitsekindad, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed). Turvavarustuse annab kool, õpilasel endal peab olema olemas kiivrisukk ja pahkluud kaitsev sõidujalats.

Kiivi Autokool soovitab: Bike Motors TV