B-kategooria E-koolitus

E – õpe sobib inimestele, kellel on ebakorrapärase iseloomuga töö või õpingud. Samuti neile, kes elavad õppeklassist kaugel või ei saa perekondlikel või muudel põhjustel külastada loenguid õppeklassis. Tuleb aga arvestada, et iseseisvalt õppimine nõuab rohkem enesesundi ja järjekindlust endale vajaliku selgeks tegemisel, seetõttu ei ole e-õpe kergem loengutes käimisest.

E – kooli struktuur:

 • Kursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat.
 • Põhiline õppetöö koosneb iseseisvalt teooriakursuse teemade omandamisest ja moodulitööde lahendamisest kooli õppeklassis.
 • Sõiduõpe toimub traditsioonilises vormis kooli õppesõiduautodega.

Kursus on jaotatud kuude etappi:

1. etapp

Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures ja kindlaks määratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassis.

Kaasas peab olema isikut tõendav dokument ja mootorsõidukijuhi tervisetõend (väljastab perearst või komisjon). Tervisetõendi  saab edastada ka digitaalselt.

Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse kasutajatunnus ja parool.

2. etapp

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab moodulitöid. Mitte varem kui ühe nädala pärast vabalt kokkulepitud ajal tuleb õpilane õppeklassi ja sooritab esimese moodulitöö kooli eksamiarvutis. Pärast esimese moodultöö läbimist on õigus alustada õppesõitudega.

3. etapp

Kui esimene moodulitöö on sooritatud, on õpilasel õigus mitte varem kui kaks nädalat pärast esimese moodulitöö sooritamist samuti vabalt kokkulepitud ajal sooritada teine moodulitöö kooli õppeklassi eksamiarvutis.

4. etapp

Pärast teise mooduli läbimist teoorias ja õppesõidus tuleb õpilasel läbida ka pimedasõidu ja libedasõidu koolitus. Pimedasõit toimub õppesimulaatoril, libedasõit kunstlikul libedarajal.

Pärast kogu koolituse läbimist tuleb õpilasel sooritada teooriatest autokooli arvutis (60 küsimust 60 minuti jooksul, lubatud 7 viga, kehtivus 1 kuu).  Pärast teooriatesti sooritamist tuleb sooritada kontrollsõit.

KOOLI TEOORIATEST

60 küsimust 60 minuti jooksul, lubatud 7 viga. Pärast kooli teooriatesti sooritamist saab õpilane sooritada teooriaeksami Transpordiameti Liiklusregistri Büroos.

KOOLI KONTROLLSÕIT

Kestvus 45 min, eksamineerib meie autokoolist vabalt valitud teine sõiduõpetaja.

Pärast kontrollsõidu edukat sooritamist väljastatakse mootorsõidukijuhi koolitunnistus. Koolitunnistus ei aegu, säilita seda. Ta annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal.

Lisavõimalused:

 • E-õppes osalejatel on võimalik kokkuleppel koolitajaga üle minna tavaõppele, külastada üksikuid loenguid õppeklassis ja saada täiendavat konsultatsiooni meili teel või õppeklassis.
 • Läbida autokooli poolt korraldatavad esmaabikursused.

TRANSPORDIAMETI TEOORIAEKSAM

40 küsimust 30 minuti jooksul, õigeid vastuseid peab olema 35. Neist 10 küsimust on liiklusohutuse kohta, kus tohib teha vaid 1 vea. Teooriaeksami kehtivus 1 aasta.

TRANSPORDIAMETI SÕIDUEKSAM

Pärast selle läbimist väljastatakse esmane juhiluba.

Sõidutunnid:

 • Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.
 • Hilinemine max 10 minutit.
 • Äraütlemine vähemalt 24 h ette.
 • “Väsinult” tundi tulek keelatud (ei alkoholile).
 • Kontrollsõit toimub Selge või Kiivi kooli õpetaja juures (va oma sõiduõpetajaga).
 • Maksmine – sularahas või ülekandega.

Õpetaja ja auto valimine – võimalik valida endale meelepärane õpetaja.