Lõppastme koolitus

Lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist ja kestab 23 kuud. Esmase juhiloa omamise ajal peab juht läbima koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamise koolituse. Selle käigus toimub juhi sõiduoskuse ja käitumise hindamine, viimistletakse tema üldisi sõiduoskusi.

Eesmärk on anda juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata, seda vältida. Ohuolukorras osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada. Juht peab saama oma oskustest ja võimetest reaalse pildi, tunnetades auto teelpüsivuse piiri.

Teooriaõpe

  • Keskkonda säästev , ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes. Libedasõidu riskivältimise praktikum – 3 tundi. Kursust on võimalik läbida ka e-õppe teel.

Sõiduõpe

  • Keskkonda säästva, riske vältiva kaitsliku sõiduviisi süvendamine – 1 sõidutund
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused – 1 praktikum ja 1 sõidutund
  • Kiivi Autokool pakub võimalust läbida mõlemad sõidud samal päeval!
  • Lõppastme koolitus  160 €. Lõppaste automaatkastiga autoga 175 €.
  • Õpilased, kes lõpetasid autokooli pärast 01.10.2011, peavad olema läbinud enne lõppastme koolitust pimeda aja koolituse algastmes.

Pärast lõppastme koolituse läbimist Kiivi Autokoolis tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele sissekanne. Kande põhjal vahetatakse esmane juhiluba ilma eksamiteta kohalikus transpordiameti büroos juhiloa vastu. Dokumendid võib Transpordiameti büroosse viia 1 kuu enne esmase juhiloa aegumist. Uut juhiluba saab taotleda ka Transpordiameti e-keskkonna kaudu.