Lõppastme koolituse E-koolitus

E-koolituse valinud õpilasele vajalik teave.

Vastuvõtutingimused:

• Lõppastme koolitusel saab osaleda sõidukijuht, kellele on Transpordiameti Liiklusregistri büroo poolt omistatud esmane juhtimisõigus. Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõiduki juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud (politsei, Transpordiameti Liiklusregistri büroo või kohtu poolt).

• Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Transpordiameti Liiklusregistri büroos sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Kursustele registreerimisel vajalikud dokumendid:

• esmane juhiluba

• autokooli tunnistus

E-koolituses osalemise eeldused:

Esmase juhtimisõigusega juhi lõppastme koolituskursuse eesmärk on juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamine, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Esimene etapp:

• Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures.

• Kindlaks määratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassi. Kaasa tuleb võtta oma mootorsõidukijuhi koolitustunnistus ja esmane juhiluba.

• Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse vajalikud paroolid ning õpingukaart õppesõidu läbiviimiseks.

Teine etapp:

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab testid interneti vahendusel.

Kolmas etapp:

Õpilane lepib kooli kontoris või otse sõiduõpetajaga kokku säästliku sõidu (teema LS1) ja libedasõidu (teemad LT2/LS2) läbimise ajad.  NB!Kiivi Autokool pakub võimalust läbida mõlemad sõidud samal päeval! Esmane juhiluba (kehtiv või aegunud) ja õpingukaart peavad õpilasel õppesõidu toimumise ajal olema kaasas ja õpingukaardile teeb märke ainult õppesõitu läbiviiv õpetaja.

Neljas etapp:

Pärast õppeprogrammis olevate teemade läbimist peab õpilane tulema taas õppeklassi.

Kaasas peab olema:
– koolitaja poolt väljastatud õpingukaart, kuna see jääb koolitajale.
– mootorsõidukijuhi koolitunnistus, mis anti õpilasele algastme koolitaja poolt pärast algastme koolituse läbimist.

Koolitunnistusele teeb Kiivi Autokooli sekretär sissekande lõppastme koolituse läbimise kohta. See on vajalik juhilubade vahetamiseks Transpordieameti Liiklusregistri büroos.