E-kool

E-koolis saab paindlikumalt planeerida oma aega.
E-koolis saab jälgida teoorialoenguid, sooritada arvestust, harjutada teooriaeksamiks.On ülevaade õpingutest, tasumistest ja läbitud sõidutundidest.

Kiivi Autokooli õpilased saavad kasutada e – kooli neile antud kasutajatunnuse ja parooli abil.

Kogu õppematerjal on PDF-formaadis.

Vajaliku tarkvara PDF-failide lugemiseks saate alla laadida siit: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Kasutaja


Parool