BE- kategooria E-koolitus

E-kooli valinud õpilasele vajalik teave

Vastuvõtutingimused:

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:
1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit taotletava kategooria autorongi juhtimist lubava märkega;
3) omab autorongi koosseisus kasutatava vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• Tervisetõend. Võib edastada ka digitaalselt.

• Edukalt sooritatud kontrolltööd ja vahetest

• Sõidutunnid (miinimum 2 x 45 min)

• Edukalt sooritatud eksamid

E – koolituse struktuur:

• Õppetöö alustamiseks peab õpilane isiklikult külastama kooli ja andma üle või edastama kehtiva arstitõendi.

• Iseseisev õppetöö sisaldab E-koolis avaldatud õppematerjalide läbitöötamist, liikluseeskirjade meeldetuletamist õpiku ja liiklustestide lahendamise abil ning õppefilmide vaatamist. Samuti tuleb sooritada iga teema läbimise järel kontrolltöö interneti teel. (Vastavad kontrolltööde küsimustikud leiad E-kooli materjalide hulgast)

• Pärast õppematerjalide omandamist võib õpilane sooritada vahekontrolltöö liikluseeskirja ja liiklusohutuse aluste tundmises.

• Pärast vahekontrolli sooritamist jätkab õpilane iseseisvat õpet. Olles õppematerjali läbi töötanud ja sooritanud vajalikud kontrolltööd, võib tulla kooli õppeklassi sooritama kooli teooriaeksamit. Pärast kooli teooriaeksami edukat sooritamist tuleb läbida kohustuslikud sõidutunnid ja sooritada sõidueksam.

• Seejärel väljastatakse õpilasele koolitunnistus.

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD:

1. KOOLI TEOORIATEST

30 küsimust 30 minuti jooksul, lubatud 3 valevastust.

2. TEOORIAEKSAM TRANSPORDIAMETIS

40 küsimust 30 minuti jooksul, lubatud 5 viga. 10 küsimust on liiklusohutuse kohta, lubatud vaid 1 viga.

3. KOOLI KONTROLLSÕIT

Pärast seda saab koolitunnistuse, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal.

4. SÕIDUEKSAM TRANSPORDIAMETIS

Pärast seda väljastatakse juhiluba.

SÕIDUTUNNID:

• Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “Väsinult” tundi tulek keelatud(ei alkoholile).

• Sõidueksam toimub oma kooli õpetaja juures.

• Maksmine – autokooli sularahas või ülekandega.